Komen deze aandachtspunten jou bekend voor?

  • Houden van een presentatie of een toespraak die het publiek boeit en betrekt.
  • Passie weten te brengen in je boodschap, zodat die authentiek overkomt.
  • Voeren van een teamoverleg of bespreking: welke input is van ieder nodig en hoe orkestreer je het geheel?
  • Aansluiten bij je gesprekspartner in specifieke situaties, zoals acquisitie, netwerkbijeenkomst of zelfs een conflictsituatie. Afstemmen met je gesprekspartner zodat er samen gewerkt kan worden.

In onze workshops richten we ons vooral op optimalisering van non-verbale communicatie. We gebruiken hierbij onder andere technieken uit de muziek- en toneelwereld. Ervaringen daaruit laten zien dat vermogens rond klank en lichaamstaal essentieel zijn voor verbetering van communicatievaardigheden.

 

Voor wie is dit werk bedoeld?

  • teams in een bedrijfsomgeving;
  • managers en leiders binnen het bedrijf, met name op junior-¬†middelniveau;
  • werknemers en ondernemers die met dienstverlening bezig zijn en daarin willen excelleren;
  • mensen die geloven dat, om effectief en succesvol te zijn, passie erbij hoort!

CommunicatieWorkshops.nl is een samenwerking tussen Bombadil Coaching en diverse andere specialisten.

 

Logo Bombadil transparant